IQ-test - Hitta ordet

Instruktioner: Uppgiften är att komma på vad bokstäverna betyder. Det går bra att svara med både stora och små bokstäver med svaren måste vara vara rättstavade och ha rätt antal mellanslag. Testet har ingen tidsgräns så ta den tid du behöver och försök att svara på så många frågor som möjligt! Lycka till!

Ex: 24 T p e D
1 28 B i A
2 7 D p e V
3 60 M p e T
4 100 Ö p e K
5 52 K i e K
6 365 D p e Å
7 18 H p e G
8 12 M p e Å
9 11 S i e F
10 5 F p e H
11 4 H h e B
12 66 B i B
13 52 V h e Å
14 101 D
15 7 U i V
16 9 L h e K
17 144 ä e G
18 23 P K h e M
19 S o d 7 D
20 64 R p e S
21 4 Å p e Å
22 2 b e P
23 12 S
24 8 B h e S
25 168 T p e V
26 2 H p e C
27 29 D i F v S
28 6 S h e K
29 7 ä e P
30 5 V p e V
31 2 V p e K
32 4 V
33 8 N p e O
34 12 ä e D
35 101 T p e P
36 30 S ä e H M
37 5 R p d O F
38 25 P a e F
39 I ä d m 0
40 24 B p e S

Rätta svar: 0 av 40 möjliga.

Fler test